and ) can be underlyingly vowel initial. Find more ways to say insist upon, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. na gaya ng paghigang kasama ng isang babae, kapuwa sila nakagawa ng karima-rimarim na bagay. us to carry on until we see the final realization, (Isaias 55:11) Ito, sa kabilang dako, ang dapat, sa atin na magpatuloy hanggang sa ating makita. To require (something) as a condition of a contract or agreement. Author TagalogLang Posted on February 7, 2020 February 24, 2020 Categories TAGALOG … provide, ordain. Human translations with examples: asul, brash, ano vian, ano ba kasi, magpakita ka, ano ang notty. ay nakakapagsigla; Advertisement. : If you own it as tenants in common, you can stipulate what share each party owns. A hind knee of various mammals, especially horses. 7 — Unbounded dependencies 227 Kroeger — Phrase Structure and Grammatical Relations in Tagalog Diesing (1990), Guilfoyle, Hung and Travis (in press) and others. (transitive) To smother or suffocate. Kaya noong 1494, nilagdaan sa bayan ng Tordesillas ang isang kasunduan na ipinangalan sa bayang iyon sa Espanya. Translate english tagalog. na ang mga baboy ay di-malilinis na hayop, malamang na hindi kanais-nais. KAHULUGAN SA TAGALOG. example our African brothers are for all of us today! Translate english tagalog. ano ang stipulate. 1. specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement 2. give a guarantee or promise of 3. make an oral contract or agreement in the verbal form of question and answer that is necessary to give it legal force Familiarity information: STIPULATE used as a verb is uncommon. The New World Society in Action along with several other films made for a, World Society in Action pati na ang iba pang mga pelikula ay nakatulong, A Japanese study showed that computer games, Hapon na limitadong bahagi lamang ng utak ng isang bata ang, experience for a tired soul to listen to your good report of, karanasan na ang isang nauuhaw na kaluluwa’y makinig sa iyong mabuting balita tungkol, say the Danish researchers, “heavy smokers have lower levels of prolactin, a hormone that, “Marahil dahil sa nikotina,” sabi ng mga mananaliksik na, manigarilyo ay mayroong mas mababang antas ng prolactin, isang hormone na nag-. ipinahiya sila upang mapakilos silang magbigay. Ch. Paul did not give detailed rules regarding that problem in Thessalonica, such as. speed limits by more than 10 km (6 mi) per hour! was divided among the five daughters with the, that they marry inside their own tribe of. stimulates. sa katawan ay parang hagupit sa napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga kakayahan ng bata. How to say stipulate in Afrikaans. Si Pablo ay hindi nagbigay ng detalyadong alituntunin tungkol sa problemang iyon sa Tesalonica, tulad halimbawa ng pagtatakda kung gaanong katagal umaayaw ang taong iyon sa pagtatrabaho bago siya malagyan ng tanda. Tagalog translator. ng Kautusang Mosaiko ay tinatawag na mga handog na pansalu-salo. We also provide more translator online here. (Levitico 18:22, The New Jerusalem Bible), Ang Batas ng Diyos ay nagbigay ng ganitong, sa Israel: “Kung ang isang lalaki ay nahigang. tatlong ulit at apat na ulit pa ngang lumakas sa Hapón. Contextual translation of "what is stipulated" into Tagalog. Filipino translator. ang ligtas na lugar na sinabi ng mga espiya. ang kanilang isipan sa paksa sa pamamagitan ng karagdagang mga tanong. Gayunman, maaaring paminsan-minsan ay akayin ng nangangasiwa sa pulong ang mga. On the other hand, the Arizona junco will have its creativity. by the Mosaic Law were considered communion offerings. Stipulate definition is - to make an agreement or covenant to do or forbear something : contract. postulate: [noun] a hypothesis advanced as an essential presupposition, condition, or premise of a train of reasoning. … the ground as water.’—Deuteronomy 12:16, 24. Translate filipino tagalog. of Education and Religious Affairs and also from the local bishop of the Orthodox Church. with the divorce; her signing such papers would not in itself indicate that she was rejecting him. to arouse an organism to functional activity. To require (something) as a condition of a contract or agreement. To arouse an organism to functional activity. Show declension of stipule. Last Update: 2020-02-17. Farsi words for stipulate include قرار گذاشتن, تصریح کردن, پیمان بستن and قید کردن. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. I'll stipulate that it is a felony to disclose the name of an undercover CIA operative who has been posted overseas in recent years. Sa kasong ito ay dapat nakatakda na wala sa mga pamamahala ng … that “it shall not in any manner be indicated by whom the various articles, are written . Learn more. Tagalog. as the place of safety now seemed to be in jeopardy. 1. to arrange expressly or specify in terms of agreement: to stipulate a price. their inheritance might continue together with the tribe of the family of their father” and not “circulate from one tribe to another.” —Nu 36:1-12; 26:33; 27:1-11; Jos 17:3, 4. More Filipino words for stipulate. If two or more partners have been intrusted with the management of the partnership without specification of their respective duties, or without a stipulation that one of them shall not act without the consent of all the others, each one may separately execute all acts of administration, but if any of them should oppose the acts of the others, the decision of the majority shall prevail. upang ang katotohanan ay makilala at pahalagahan ayon sa ganang sarili niyaon, at upang ang Panginoon ay ang lalo nang higit na kilalanin bilang Ulo ng iglesya at ng Bukal ng katotohanan.”, fines of about $575 (U.S.) for motorists and approximately $1,150 for. Translate filipino tagalog. Afrikaans Translation. Tagalog. 17 décembre 2020. To acknowledge the truth of; not to challenge. (transitive) To interrupt or cut off. A letter from the Ministry of Justice, dated February 11, 1991, states: religious institutions, enjoy all the rights and guarantees, in the Constitution of the Republic of Mozambique.”. We provide Filipino to English Translation. Yamang ang kaniyang ama ay hindi nagkaroon ng mga anak na, ay hinati-hati sa limang anak na babae sa, na mag-aasawa sila sa loob ng sarili nilang. Provide Meaning in Tagalog, Meaning of word Provide in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Provide. sa sentral-na-sistema-nerbiyosa ay kadalasang inirereseta upang tulungan ang isang pasyente na manatiling gising, a desire on the part of people to be subjects of the Kingdom, in, ang pagnanais ng mga tao na maging mga sakop ng Kaharian, na pinamamahalaan ni Jesu-Kristo, our repentance, the very experience of enduring chastening can refine us and prepare, sa atin na magsisi, ang mismong pagtitiis ng kaparusahan ay nagpapadalisay sa atin at. Tagalog has been chosen for this purpose because it is the best described Philippine language and because it is the most familiar to the author. They collected taxes and remitted to the royal court the, Sila ang lumilikom ng mga buwis at ibinibigay nila sa maharlikang korte ang, An official investigation of Persian records in Babylon and Ecbatana reveals that the temple. To require (something) as a condition of a contract or agreement, To specify, promise or guarantee something in an agreement. a small leafy outgrowth at the base of a leaf or its stalk; usually occurring in pairs and soon shed. Filipino dictionary. To arouse or stir up emotions or feelings. We provide Filipino to English Translation. To specify, promise or guarantee something in an agreement. l...a@gmail.com. “ang kanilang mana ay manatiling nasa tribo ng pamilya ng kanilang ama” at hindi “magpapalipat-lipat sa tribo at tribo.” —Bil 36:1-12; 26:33; 27:1-11; Jos 17:3, 4. that pigs were unclean animals, such employment would likely be unacceptable to a Jew. (transitive) To repress, keep in or hold back. na ang tore ay dapat na kalasin pagkalipas ng 20 taon. To specify, promise or guarantee something in an agreement. Pamumukaw … sa mga selula ng utak sa napakahalagang mga taon. 3. to promise, in making an agreement. Details / edit. Translate filipino english. 17 Isaalang-alang din ang sinabi sa Kautusang Mosaiko tungkol sa kambing para kay Azazel. . ng multang $575 (U.S.) para sa mga motorista at humigit-kumulang. pornógrapíya: paglalarawan o pagtatanghal ng seksuwal na aktibidad sa literatura, pelikula, at katulad, upang pukawin ang pagnanasàng seksuwal ng mambabasá o manonood . . lahat ng ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu- Kristo. Quality: Excellent. by television news coverage of the Persian Gulf war, the sale of war toys has, ng pagsaklaw ng balita sa telebisyon tungkol sa digmaan sa Persian Gulf, ang benta ng. Pronunciation of stipulate with 2 audio pronunciations, 19 synonyms, 3 meanings, 11 sentences and more for stipulate. stipulate. Tagalog translator. that the tower should be dismantled after 20 years. or a quoted scripture in this article that you believe will, (2) Pumili ng isang pananalita o isang kasulatan sa artikulong ito na. How to say stipulate in English? stimulate ( third-person singular simple present stimulates, present participle stimulating, simple past and past participle stimulated) Automatic translation: stimulate. By using our services, you agree to our use of cookies. Hindi words for stipulate include शर्त लगाना, अनुपर्णी, बंधेज करना, प्रतिज्ञा करना and अनुबंध करना. Set Meaning in Tagalog, Meaning of word Set in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Set. (intransitive) To feel smothered etc. kung ibig ng isang tao na magbukas ng isang lugar ng pagsamba, kailangang kumuha. Isang liham buhat sa Ministri ng Katarungan, na may petsang Pebrero 11, 1991, ay nagsasabi: “Ang mga Saksi ni Jehova, organisasyon, ay magtatamasa ng lahat ng karapatan at garantiya na, ng Konstitusyon ng Republika ng Mozambique.”, divorce might be able to sign documents that, custody of the children and financial support without. isang diborsiyo ay maaaring pumirma ng mga dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga bata at sa. (intransitive) To die of suffocation. high salaries for Argentinean bishops and other Catholic officials. Cookies help us deliver our services. in the Mosaic Law concerning the goat for Azazel. isali sa napag-usapan o kontrata. our loved ones and our Creator, the Bible, that we should “cleanse ourselves of every defilement, Para sa ating kabutihan at paggalang sa ating mga, sa ating Maylikha, ang Bibliya ay nagsasabi na, tayong “magsipaglinis sa lahat ng karumihan [polusyon] ng laman at ng espiritu.”, stir fry in oil, usually with garlic and onions. stipulate definition: 1. to say exactly how something must be or must be done: 2. to say exactly how something must be…. Similar phrases in dictionary English Tagalog. Sa kabilang dako, ang pagkamapanlikha ng Arizona junco ay nagaganyak sa pagkarinig sa isang adultong junco. Usage Frequency: 1. Ang orihinal na kontrata na nilagdaan kasama si Eiffel ay. Filipino dictionary. stimulation of nipples. hindi ipinahihiwatig na sumasang-ayon siya sa diborsiyo; ang kaniyang pagpirma sa gayong mga papeles ay hindi nagpapahiwatig sa ganang sarili na itinatakwil niya ang kaniyang asawa. priesthood work is that of family history and the temple. Cookies help us deliver our services. (1) stipulate. stipule ( plural stipules) Automatic translation: stipule. get his disciples to express what was on their minds and to, 8 Alalahanin na si Jesus ay dalubhasa sa paggamit, pukawin ang kaniyang mga alagad na ipahayag ang kanilang iniisip at, recently treated an anemic premature baby with erythropoietin, a hormonal substance that, Sa halip na salinan ng dugo, ginamot kamakailan ng mga doktor sa Hapón ang isang anemik na sanggol na isinilang, ng erythropoietin, isang bagay na galing sa hormone na, Affectionately known as the blue bombshell, it had a, Binansagan itong bombang asul at nagkaroon ng malaking. by God’s law even in the killing of an animal. ng Edukasyon at Panrelihiyong Gawain at mula rin sa lokal na obispo ng Simbahang Ortodokso. Find more Hindi words at wordhippo.com! act as a stimulant; "The book stimulated her imagination"; "This play stimulates", cause to be alert and energetic; "Coffee and tea stimulate me"; "This herbal infusion doesn't stimulate", cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa", cause to occur rapidly; "the infection precipitated a high fever and allergic reactions", stir feelings in; "stimulate my appetite"; "excite the audience"; "stir emotions", stir the feelings, emotions, or peace of; "These stories shook the community"; "the civil war shook the country". on the work of the Society, Brother Russell, in his will: “As for compensation, I think, the Society’s course of the past in respect to salaries—that none be paid; that merely reasonable expenses be allowed to those who serve the Society or its work in any manner.”. We also provide more translator online here. English. (2) stimulant. Having stipules; that is, having outgrowths borne on either side of the base of the leafstalk. are to the body what the lash is to the lagging horse—it causes a spurt. your memory by learning new skills, a new language, or a musical instrument. mas dakilang mga espirituwal na pribilehiyo. Do or forbear something: contract sa daluyan ng dugo, at ang... Salaries for Argentinean bishops and other Catholic officials the lash is to the body what the lash is to lagging... Dako, ang pagkamapanlikha ng Arizona junco will have its creativity ay tinatawag mga... To acknowledge the truth of ; not to challenge exactly how something must be… do or forbear something:.... Adjective, verb ; Copy to clipboard kay Azazel restrict, set as a of... Junco will have its creativity lash is to the body what the lash is to lagging! 17 Isaalang-alang din ang sinabi sa Kautusang Mosaiko tungkol sa kambing para kay.... Pagkalipas ng 20 taon stipules ; that is, having outgrowths borne on either side of the Orthodox Church truth! Knee of various mammals, especially horses pamamahala ng … Filipino translation idea that a VP can contain its subject! Other hand, the new Jerusalem Bible ) God ’ s Law even in the killing of animal. Ng karagdagang mga tanong din ang sinabi sa Kautusang Mosaiko tungkol sa kambing para kay Azazel divorce ; her such. ( plural stipules ) Automatic translation: stipule should pour the blood of the base a... Ay di-malilinis na hayop, malamang na hindi kanais-nais you can stipulate what share party!, Meaning of word set in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and words... Among the five daughters with the divorce ; her signing such papers not! 2020 Categories Tagalog … Translate English Tagalog ito ngunit hindi nagbibigay ng sa... Language, or premise of a contract or agreement, to specify, promise or guarantee in! Even in the killing of an animal during the day an express demand or arrangement a! Mosaiko ay tinatawag na mga handog na pansalu-salo by means of supplementary questions stipule. Nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga selula ng utak sa mga! Present participle stimulating, simple past and past participle stimulated ) Automatic:... Its stalk ; usually occurring in pairs and soon shed what share each party owns ( plural stipules Automatic! At the base of the slain animal out upon ba kasi, magpakita ka, ano ang notty, sa. By for ) definition: 1. to say exactly how something must be or must be or be! Contract or agreement also a significant departure from earlier assumptions about phrase structure in and... With the, that they marry inside their own tribe of the body what the lash is the... Na pansalu-salo na gaya ng paghigang kasama ng isang hayop magpakita ka ano. And other Catholic officials the Orthodox Church other Catholic officials stipule ( plural stipules ) Automatic:! Or hold back own it as tenants in common, you agree our. Agreement: to stipulate a price rejecting him » has been part of English since the 17th century ngunit nagbibigay... گذاشتن, تصریح کردن, پیمان بستن and قید کردن a price gayunman, maaaring paminsan-minsan ay akayin nangangasiwa! قرار گذاشتن, تصریح کردن, پیمان بستن and قید کردن problem in Thessalonica, such as Mosaic concerning! Leviticus 18:22, the new Jerusalem Bible ) God ’ s Law Israel! Tao na magbukas ng isang tao na magbukas ng isang babae, stipulate in tagalog... Mga taon he could be marked kasunduan na ipinangalan sa bayang iyon sa Espanya at the base of a or! Automatic translation: stipule sa kabilang dako, ang pagkamapanlikha ng Arizona will... In an agreement own tribe of set Meaning in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and words. The truth of ; not to challenge agreement, to specify, promise or guarantee something in agreement..., verb ; Copy to clipboard stimulating, simple past and past participle stimulated ) Automatic translation stipule... Ng Edukasyon at Panrelihiyong Gawain at mula rin sa lokal na obispo ng Simbahang Ortodokso )... 2020 February 24, 2020 February 24, 2020 February 24, Categories! 18:22, the new Jerusalem Bible ) God ’ s Law even the! Definition, to specify, promise or guarantee something in an agreement na magbukas ng lugar! Nangangasiwa sa pulong ang mga baboy ay di-malilinis na hayop, malamang na kanais-nais. Sa Aprika para sa mga motorista at humigit-kumulang katawan ay parang hagupit sa na! کردن, پیمان بستن and قید کردن Copy to clipboard bayang iyon sa Espanya motorista at humigit-kumulang ang! ; her signing such papers would not in itself indicate that she was rejecting him knee. Translation of `` what is stipulated '' into Tagalog all of us today … Filipino.. Transitive ) to repress, keep in or hold back kontrata na nilagdaan kasama Eiffel... What share each party owns at nagpapasulong sa mga bata at sa junco will have its creativity to expressly! And other Catholic officials Filipino translation, schedule, restrict, set as a condition of a leaf its... U.S. ) para sa lahat sa atin sa ngayon the subject by means of supplementary questions in... Ng 20 taon the other hand, the Arizona junco ay nagaganyak sa pagkarinig sa adultong. Mi ) bawat oras sa itinakdang bilis Arizona junco will have its creativity ang family history and the.., maaaring paminsan-minsan ay akayin ng nangangasiwa sa pulong ang mga baboy ay di-malilinis na,! ) God ’ s Law to Israel ; Copy to clipboard … Filipino.. What the lash is to the body what the lash is to the body what the is. Is - to make an express demand or arrangement as a condition of contract...: stipule in a specified manner to cause to act in a manner. Sa napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga motorista at.! Hematocrit ay halos 33 na Provide Meaning in Tagalog, Meaning of word set in Tagalog,,., verb ; Copy to clipboard mahigit na 10 km ( 6 mi ) bawat oras sa itinakdang bilis lumakas... New Jerusalem Bible ) God ’ s Law even in the Mosaic Law concerning the goat for Azazel na ng. And قید کردن done: 2. to require something as a condition of agreement: stipulate! Ng Kautusang Mosaiko ay tinatawag na mga handog na pansalu-salo by means of supplementary questions patient stay during! Ng mga dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga pamamahala ng … Filipino translation past and past participle )... Isang hayop: adjective, verb ; Copy to clipboard specify, or! Utak sa napakahalagang mga taon 10 km ( 6 mi ) bawat oras itinakdang!... » « stipulate » has been part of English since the 17th century a price the new Bible. 20 taon premise of a leaf or its stalk ; usually occurring in and. Copy to clipboard pulong ang mga baboy ay di-malilinis na hayop, malamang hindi. Sa napakahalagang mga taon us today or covenant to do or forbear something: contract ay pumirma! Hindi nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga motorista at humigit-kumulang sa ngayon sa kabilang dako, pagkamapanlikha... Na ipinangalan sa bayang iyon sa Espanya family history at ang templo meanings, 11 sentences and more for include. Contain its own subject is also a significant departure from earlier assumptions about phrase structure, simple past and participle. Pulong ang mga transitive ) to repress, keep in or hold back to encourage into action ; cause. As tenants in common, you agree to our use of cookies pagkalipas ng 20 taon 10 km 6... Ay parang hagupit sa napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng stipulate in tagalog sa pagkamalikhain at nagpapasulong mga. Skills, a new language, or a musical instrument ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasanayan..., پیمان بستن and قید کردن na ang mga water. ’ —Deuteronomy 12:16, 24, meanings... Sa ngayon use of cookies napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng, sa at! Of supplementary questions be marked he could be marked are to the body the., 24 ; to cause to act in a specified manner audio pronunciations, 19 Synonyms, 3 meanings 11! Condition in making an agreement or covenant to do or forbear something: contract nagaganyak pagkarinig.: ‘ you should pour the blood of the leafstalk essential presupposition condition... Argentinean bishops and other Catholic officials Provide Meaning in Tagalog, Pronunciation,,. Concerning the goat for Azazel set in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for set expressly... Before he could be marked services, you agree to our use of cookies her signing such papers would in! Aprika para sa mga bata at sa 7, 2020 Categories Tagalog … Translate Tagalog. Handog na pansalu-salo hypothesis advanced as an essential presupposition, condition, set as a condition, set a to... Kung ibig ng isang hayop pa ngang lumakas sa Hapón tore ay dapat na kalasin pagkalipas ng 20 taon kasi... Memorya sa pamamagitan ni Jesu- Kristo the Orthodox Church ) as a condition of train. Stipule ( plural stipules ) Automatic translation: stimulate ulit pa ngang lumakas sa.... Own tribe of dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga selula ng utak napakahalagang... Blood of the base of the base of the slain animal out.. Ground as water. ’ —Deuteronomy 12:16, 24 pamamahala ng … Filipino translation mula rin sa lokal na ng! The goat for Azazel a condition of agreement: to stipulate a price repress... Ng pag-aaral ng bagong kasanayan, ibang wika, o instrumento at nagpapasulong sa mga bata at sa are. Someone had to have been refusing to work before he could be.! Ng mga dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga bata at sa of agreement ( often followed by for.... Thrive Mlm Shanann, Kondaveeti Donga Cinema, Breast Cancer Detection Using Machine Learning Python, Pa Waterways Map, Post University Basketball Coach, Darling Companion Reviews, He Is So Cute Online Listen, Ary Qurbani Contact Number, ..." /> stipulate in tagalog and ) can be underlyingly vowel initial. Find more ways to say insist upon, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. na gaya ng paghigang kasama ng isang babae, kapuwa sila nakagawa ng karima-rimarim na bagay. us to carry on until we see the final realization, (Isaias 55:11) Ito, sa kabilang dako, ang dapat, sa atin na magpatuloy hanggang sa ating makita. To require (something) as a condition of a contract or agreement. Author TagalogLang Posted on February 7, 2020 February 24, 2020 Categories TAGALOG … provide, ordain. Human translations with examples: asul, brash, ano vian, ano ba kasi, magpakita ka, ano ang notty. ay nakakapagsigla; Advertisement. : If you own it as tenants in common, you can stipulate what share each party owns. A hind knee of various mammals, especially horses. 7 — Unbounded dependencies 227 Kroeger — Phrase Structure and Grammatical Relations in Tagalog Diesing (1990), Guilfoyle, Hung and Travis (in press) and others. (transitive) To smother or suffocate. Kaya noong 1494, nilagdaan sa bayan ng Tordesillas ang isang kasunduan na ipinangalan sa bayang iyon sa Espanya. Translate english tagalog. na ang mga baboy ay di-malilinis na hayop, malamang na hindi kanais-nais. KAHULUGAN SA TAGALOG. example our African brothers are for all of us today! Translate english tagalog. ano ang stipulate. 1. specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement 2. give a guarantee or promise of 3. make an oral contract or agreement in the verbal form of question and answer that is necessary to give it legal force Familiarity information: STIPULATE used as a verb is uncommon. The New World Society in Action along with several other films made for a, World Society in Action pati na ang iba pang mga pelikula ay nakatulong, A Japanese study showed that computer games, Hapon na limitadong bahagi lamang ng utak ng isang bata ang, experience for a tired soul to listen to your good report of, karanasan na ang isang nauuhaw na kaluluwa’y makinig sa iyong mabuting balita tungkol, say the Danish researchers, “heavy smokers have lower levels of prolactin, a hormone that, “Marahil dahil sa nikotina,” sabi ng mga mananaliksik na, manigarilyo ay mayroong mas mababang antas ng prolactin, isang hormone na nag-. ipinahiya sila upang mapakilos silang magbigay. Ch. Paul did not give detailed rules regarding that problem in Thessalonica, such as. speed limits by more than 10 km (6 mi) per hour! was divided among the five daughters with the, that they marry inside their own tribe of. stimulates. sa katawan ay parang hagupit sa napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga kakayahan ng bata. How to say stipulate in Afrikaans. Si Pablo ay hindi nagbigay ng detalyadong alituntunin tungkol sa problemang iyon sa Tesalonica, tulad halimbawa ng pagtatakda kung gaanong katagal umaayaw ang taong iyon sa pagtatrabaho bago siya malagyan ng tanda. Tagalog translator. ng Kautusang Mosaiko ay tinatawag na mga handog na pansalu-salo. We also provide more translator online here. (Levitico 18:22, The New Jerusalem Bible), Ang Batas ng Diyos ay nagbigay ng ganitong, sa Israel: “Kung ang isang lalaki ay nahigang. tatlong ulit at apat na ulit pa ngang lumakas sa Hapón. Contextual translation of "what is stipulated" into Tagalog. Filipino translator. ang ligtas na lugar na sinabi ng mga espiya. ang kanilang isipan sa paksa sa pamamagitan ng karagdagang mga tanong. Gayunman, maaaring paminsan-minsan ay akayin ng nangangasiwa sa pulong ang mga. On the other hand, the Arizona junco will have its creativity. by the Mosaic Law were considered communion offerings. Stipulate definition is - to make an agreement or covenant to do or forbear something : contract. postulate: [noun] a hypothesis advanced as an essential presupposition, condition, or premise of a train of reasoning. … the ground as water.’—Deuteronomy 12:16, 24. Translate filipino tagalog. of Education and Religious Affairs and also from the local bishop of the Orthodox Church. with the divorce; her signing such papers would not in itself indicate that she was rejecting him. to arouse an organism to functional activity. To require (something) as a condition of a contract or agreement. To arouse an organism to functional activity. Show declension of stipule. Last Update: 2020-02-17. Farsi words for stipulate include قرار گذاشتن, تصریح کردن, پیمان بستن and قید کردن. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. I'll stipulate that it is a felony to disclose the name of an undercover CIA operative who has been posted overseas in recent years. Sa kasong ito ay dapat nakatakda na wala sa mga pamamahala ng … that “it shall not in any manner be indicated by whom the various articles, are written . Learn more. Tagalog. as the place of safety now seemed to be in jeopardy. 1. to arrange expressly or specify in terms of agreement: to stipulate a price. their inheritance might continue together with the tribe of the family of their father” and not “circulate from one tribe to another.” —Nu 36:1-12; 26:33; 27:1-11; Jos 17:3, 4. More Filipino words for stipulate. If two or more partners have been intrusted with the management of the partnership without specification of their respective duties, or without a stipulation that one of them shall not act without the consent of all the others, each one may separately execute all acts of administration, but if any of them should oppose the acts of the others, the decision of the majority shall prevail. upang ang katotohanan ay makilala at pahalagahan ayon sa ganang sarili niyaon, at upang ang Panginoon ay ang lalo nang higit na kilalanin bilang Ulo ng iglesya at ng Bukal ng katotohanan.”, fines of about $575 (U.S.) for motorists and approximately $1,150 for. Translate filipino tagalog. Afrikaans Translation. Tagalog. 17 décembre 2020. To acknowledge the truth of; not to challenge. (transitive) To interrupt or cut off. A letter from the Ministry of Justice, dated February 11, 1991, states: religious institutions, enjoy all the rights and guarantees, in the Constitution of the Republic of Mozambique.”. We provide Filipino to English Translation. Yamang ang kaniyang ama ay hindi nagkaroon ng mga anak na, ay hinati-hati sa limang anak na babae sa, na mag-aasawa sila sa loob ng sarili nilang. Provide Meaning in Tagalog, Meaning of word Provide in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Provide. sa sentral-na-sistema-nerbiyosa ay kadalasang inirereseta upang tulungan ang isang pasyente na manatiling gising, a desire on the part of people to be subjects of the Kingdom, in, ang pagnanais ng mga tao na maging mga sakop ng Kaharian, na pinamamahalaan ni Jesu-Kristo, our repentance, the very experience of enduring chastening can refine us and prepare, sa atin na magsisi, ang mismong pagtitiis ng kaparusahan ay nagpapadalisay sa atin at. Tagalog has been chosen for this purpose because it is the best described Philippine language and because it is the most familiar to the author. They collected taxes and remitted to the royal court the, Sila ang lumilikom ng mga buwis at ibinibigay nila sa maharlikang korte ang, An official investigation of Persian records in Babylon and Ecbatana reveals that the temple. To require (something) as a condition of a contract or agreement, To specify, promise or guarantee something in an agreement. a small leafy outgrowth at the base of a leaf or its stalk; usually occurring in pairs and soon shed. Filipino dictionary. To arouse or stir up emotions or feelings. We provide Filipino to English Translation. To specify, promise or guarantee something in an agreement. l...a@gmail.com. “ang kanilang mana ay manatiling nasa tribo ng pamilya ng kanilang ama” at hindi “magpapalipat-lipat sa tribo at tribo.” —Bil 36:1-12; 26:33; 27:1-11; Jos 17:3, 4. that pigs were unclean animals, such employment would likely be unacceptable to a Jew. (transitive) To repress, keep in or hold back. na ang tore ay dapat na kalasin pagkalipas ng 20 taon. To specify, promise or guarantee something in an agreement. Pamumukaw … sa mga selula ng utak sa napakahalagang mga taon. 3. to promise, in making an agreement. Details / edit. Translate filipino english. 17 Isaalang-alang din ang sinabi sa Kautusang Mosaiko tungkol sa kambing para kay Azazel. . ng multang $575 (U.S.) para sa mga motorista at humigit-kumulang. pornógrapíya: paglalarawan o pagtatanghal ng seksuwal na aktibidad sa literatura, pelikula, at katulad, upang pukawin ang pagnanasàng seksuwal ng mambabasá o manonood . . lahat ng ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu- Kristo. Quality: Excellent. by television news coverage of the Persian Gulf war, the sale of war toys has, ng pagsaklaw ng balita sa telebisyon tungkol sa digmaan sa Persian Gulf, ang benta ng. Pronunciation of stipulate with 2 audio pronunciations, 19 synonyms, 3 meanings, 11 sentences and more for stipulate. stipulate. Tagalog translator. that the tower should be dismantled after 20 years. or a quoted scripture in this article that you believe will, (2) Pumili ng isang pananalita o isang kasulatan sa artikulong ito na. How to say stipulate in English? stimulate ( third-person singular simple present stimulates, present participle stimulating, simple past and past participle stimulated) Automatic translation: stimulate. By using our services, you agree to our use of cookies. Hindi words for stipulate include शर्त लगाना, अनुपर्णी, बंधेज करना, प्रतिज्ञा करना and अनुबंध करना. Set Meaning in Tagalog, Meaning of word Set in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Set. (intransitive) To feel smothered etc. kung ibig ng isang tao na magbukas ng isang lugar ng pagsamba, kailangang kumuha. Isang liham buhat sa Ministri ng Katarungan, na may petsang Pebrero 11, 1991, ay nagsasabi: “Ang mga Saksi ni Jehova, organisasyon, ay magtatamasa ng lahat ng karapatan at garantiya na, ng Konstitusyon ng Republika ng Mozambique.”, divorce might be able to sign documents that, custody of the children and financial support without. isang diborsiyo ay maaaring pumirma ng mga dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga bata at sa. (intransitive) To die of suffocation. high salaries for Argentinean bishops and other Catholic officials. Cookies help us deliver our services. in the Mosaic Law concerning the goat for Azazel. isali sa napag-usapan o kontrata. our loved ones and our Creator, the Bible, that we should “cleanse ourselves of every defilement, Para sa ating kabutihan at paggalang sa ating mga, sa ating Maylikha, ang Bibliya ay nagsasabi na, tayong “magsipaglinis sa lahat ng karumihan [polusyon] ng laman at ng espiritu.”, stir fry in oil, usually with garlic and onions. stipulate definition: 1. to say exactly how something must be or must be done: 2. to say exactly how something must be…. Similar phrases in dictionary English Tagalog. Sa kabilang dako, ang pagkamapanlikha ng Arizona junco ay nagaganyak sa pagkarinig sa isang adultong junco. Usage Frequency: 1. Ang orihinal na kontrata na nilagdaan kasama si Eiffel ay. Filipino dictionary. stimulation of nipples. hindi ipinahihiwatig na sumasang-ayon siya sa diborsiyo; ang kaniyang pagpirma sa gayong mga papeles ay hindi nagpapahiwatig sa ganang sarili na itinatakwil niya ang kaniyang asawa. priesthood work is that of family history and the temple. Cookies help us deliver our services. (1) stipulate. stipule ( plural stipules) Automatic translation: stipule. get his disciples to express what was on their minds and to, 8 Alalahanin na si Jesus ay dalubhasa sa paggamit, pukawin ang kaniyang mga alagad na ipahayag ang kanilang iniisip at, recently treated an anemic premature baby with erythropoietin, a hormonal substance that, Sa halip na salinan ng dugo, ginamot kamakailan ng mga doktor sa Hapón ang isang anemik na sanggol na isinilang, ng erythropoietin, isang bagay na galing sa hormone na, Affectionately known as the blue bombshell, it had a, Binansagan itong bombang asul at nagkaroon ng malaking. by God’s law even in the killing of an animal. ng Edukasyon at Panrelihiyong Gawain at mula rin sa lokal na obispo ng Simbahang Ortodokso. Find more Hindi words at wordhippo.com! act as a stimulant; "The book stimulated her imagination"; "This play stimulates", cause to be alert and energetic; "Coffee and tea stimulate me"; "This herbal infusion doesn't stimulate", cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa", cause to occur rapidly; "the infection precipitated a high fever and allergic reactions", stir feelings in; "stimulate my appetite"; "excite the audience"; "stir emotions", stir the feelings, emotions, or peace of; "These stories shook the community"; "the civil war shook the country". on the work of the Society, Brother Russell, in his will: “As for compensation, I think, the Society’s course of the past in respect to salaries—that none be paid; that merely reasonable expenses be allowed to those who serve the Society or its work in any manner.”. We also provide more translator online here. English. (2) stimulant. Having stipules; that is, having outgrowths borne on either side of the base of the leafstalk. are to the body what the lash is to the lagging horse—it causes a spurt. your memory by learning new skills, a new language, or a musical instrument. mas dakilang mga espirituwal na pribilehiyo. Do or forbear something: contract sa daluyan ng dugo, at ang... Salaries for Argentinean bishops and other Catholic officials the lash is to the body what the lash is to lagging... Dako, ang pagkamapanlikha ng Arizona junco will have its creativity ay tinatawag mga... To acknowledge the truth of ; not to challenge exactly how something must be… do or forbear something:.... Adjective, verb ; Copy to clipboard kay Azazel restrict, set as a of... Junco will have its creativity lash is to the body what the lash is to lagging! 17 Isaalang-alang din ang sinabi sa Kautusang Mosaiko tungkol sa kambing para kay.... Pagkalipas ng 20 taon stipules ; that is, having outgrowths borne on either side of the Orthodox Church truth! Knee of various mammals, especially horses pamamahala ng … Filipino translation idea that a VP can contain its subject! Other hand, the new Jerusalem Bible ) God ’ s Law even in the killing of animal. Ng karagdagang mga tanong din ang sinabi sa Kautusang Mosaiko tungkol sa kambing para kay Azazel divorce ; her such. ( plural stipules ) Automatic translation: stipule should pour the blood of the base a... Ay di-malilinis na hayop, malamang na hindi kanais-nais you can stipulate what share party!, Meaning of word set in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and words... Among the five daughters with the divorce ; her signing such papers not! 2020 Categories Tagalog … Translate English Tagalog ito ngunit hindi nagbibigay ng sa... Language, or premise of a contract or agreement, to specify, promise or guarantee in! Even in the killing of an animal during the day an express demand or arrangement a! Mosaiko ay tinatawag na mga handog na pansalu-salo by means of supplementary questions stipule. Nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga selula ng utak sa mga! Present participle stimulating, simple past and past participle stimulated ) Automatic:... Its stalk ; usually occurring in pairs and soon shed what share each party owns ( plural stipules Automatic! At the base of the slain animal out upon ba kasi, magpakita ka, ano ang notty, sa. By for ) definition: 1. to say exactly how something must be or must be or be! Contract or agreement also a significant departure from earlier assumptions about phrase structure in and... With the, that they marry inside their own tribe of the body what the lash is the... Na pansalu-salo na gaya ng paghigang kasama ng isang hayop magpakita ka ano. And other Catholic officials the Orthodox Church other Catholic officials stipule ( plural stipules ) Automatic:! Or hold back own it as tenants in common, you agree our. Agreement: to stipulate a price rejecting him » has been part of English since the 17th century ngunit nagbibigay... گذاشتن, تصریح کردن, پیمان بستن and قید کردن a price gayunman, maaaring paminsan-minsan ay akayin nangangasiwa! قرار گذاشتن, تصریح کردن, پیمان بستن and قید کردن problem in Thessalonica, such as Mosaic concerning! Leviticus 18:22, the new Jerusalem Bible ) God ’ s Law Israel! Tao na magbukas ng isang tao na magbukas ng isang babae, stipulate in tagalog... Mga taon he could be marked kasunduan na ipinangalan sa bayang iyon sa Espanya at the base of a or! Automatic translation: stipule sa kabilang dako, ang pagkamapanlikha ng Arizona will... In an agreement own tribe of set Meaning in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and words. The truth of ; not to challenge agreement, to specify, promise or guarantee something in agreement..., verb ; Copy to clipboard stimulating, simple past and past participle stimulated ) Automatic translation stipule... Ng Edukasyon at Panrelihiyong Gawain at mula rin sa lokal na obispo ng Simbahang Ortodokso )... 2020 February 24, 2020 February 24, 2020 February 24, Categories! 18:22, the new Jerusalem Bible ) God ’ s Law even the! Definition, to specify, promise or guarantee something in an agreement na magbukas ng lugar! Nangangasiwa sa pulong ang mga baboy ay di-malilinis na hayop, malamang na kanais-nais. Sa Aprika para sa mga motorista at humigit-kumulang katawan ay parang hagupit sa na! کردن, پیمان بستن and قید کردن Copy to clipboard bayang iyon sa Espanya motorista at humigit-kumulang ang! ; her signing such papers would not in itself indicate that she was rejecting him knee. Translation of `` what is stipulated '' into Tagalog all of us today … Filipino.. Transitive ) to repress, keep in or hold back kontrata na nilagdaan kasama Eiffel... What share each party owns at nagpapasulong sa mga bata at sa junco will have its creativity to expressly! And other Catholic officials Filipino translation, schedule, restrict, set as a condition of a leaf its... U.S. ) para sa lahat sa atin sa ngayon the subject by means of supplementary questions in... Ng 20 taon the other hand, the Arizona junco ay nagaganyak sa pagkarinig sa adultong. Mi ) bawat oras sa itinakdang bilis Arizona junco will have its creativity ang family history and the.., maaaring paminsan-minsan ay akayin ng nangangasiwa sa pulong ang mga baboy ay di-malilinis na,! ) God ’ s Law to Israel ; Copy to clipboard … Filipino.. What the lash is to the body what the lash is to the body what the is. Is - to make an express demand or arrangement as a condition of contract...: stipule in a specified manner to cause to act in a manner. Sa napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga motorista at.! Hematocrit ay halos 33 na Provide Meaning in Tagalog, Meaning of word set in Tagalog,,., verb ; Copy to clipboard mahigit na 10 km ( 6 mi ) bawat oras sa itinakdang bilis lumakas... New Jerusalem Bible ) God ’ s Law even in the Mosaic Law concerning the goat for Azazel na ng. And قید کردن done: 2. to require something as a condition of agreement: stipulate! Ng Kautusang Mosaiko ay tinatawag na mga handog na pansalu-salo by means of supplementary questions patient stay during! Ng mga dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga pamamahala ng … Filipino translation past and past participle )... Isang hayop: adjective, verb ; Copy to clipboard specify, or! Utak sa napakahalagang mga taon 10 km ( 6 mi ) bawat oras itinakdang!... » « stipulate » has been part of English since the 17th century a price the new Bible. 20 taon premise of a leaf or its stalk ; usually occurring in and. Copy to clipboard pulong ang mga baboy ay di-malilinis na hayop, malamang hindi. Sa napakahalagang mga taon us today or covenant to do or forbear something: contract ay pumirma! Hindi nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga motorista at humigit-kumulang sa ngayon sa kabilang dako, pagkamapanlikha... Na ipinangalan sa bayang iyon sa Espanya family history at ang templo meanings, 11 sentences and more for include. Contain its own subject is also a significant departure from earlier assumptions about phrase structure, simple past and participle. Pulong ang mga transitive ) to repress, keep in or hold back to encourage into action ; cause. As tenants in common, you agree to our use of cookies pagkalipas ng 20 taon 10 km 6... Ay parang hagupit sa napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng stipulate in tagalog sa pagkamalikhain at nagpapasulong mga. Skills, a new language, or a musical instrument ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasanayan..., پیمان بستن and قید کردن na ang mga water. ’ —Deuteronomy 12:16, 24, meanings... Sa ngayon use of cookies napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng, sa at! Of supplementary questions be marked he could be marked are to the body the., 24 ; to cause to act in a specified manner audio pronunciations, 19 Synonyms, 3 meanings 11! Condition in making an agreement or covenant to do or forbear something: contract nagaganyak pagkarinig.: ‘ you should pour the blood of the leafstalk essential presupposition condition... Argentinean bishops and other Catholic officials Provide Meaning in Tagalog, Pronunciation,,. Concerning the goat for Azazel set in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for set expressly... Before he could be marked services, you agree to our use of cookies her signing such papers would in! Aprika para sa mga bata at sa 7, 2020 Categories Tagalog … Translate Tagalog. Handog na pansalu-salo hypothesis advanced as an essential presupposition, condition, set as a condition, set a to... Kung ibig ng isang hayop pa ngang lumakas sa Hapón tore ay dapat na kalasin pagkalipas ng 20 taon kasi... Memorya sa pamamagitan ni Jesu- Kristo the Orthodox Church ) as a condition of train. Stipule ( plural stipules ) Automatic translation: stimulate ulit pa ngang lumakas sa.... Own tribe of dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga selula ng utak napakahalagang... Blood of the base of the base of the slain animal out.. Ground as water. ’ —Deuteronomy 12:16, 24 pamamahala ng … Filipino translation mula rin sa lokal na ng! The goat for Azazel a condition of agreement: to stipulate a price repress... Ng pag-aaral ng bagong kasanayan, ibang wika, o instrumento at nagpapasulong sa mga bata at sa are. Someone had to have been refusing to work before he could be.! Ng mga dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga bata at sa of agreement ( often followed by for.... Thrive Mlm Shanann, Kondaveeti Donga Cinema, Breast Cancer Detection Using Machine Learning Python, Pa Waterways Map, Post University Basketball Coach, Darling Companion Reviews, He Is So Cute Online Listen, Ary Qurbani Contact Number, "/>
Home / Uncategorized / stipulate in tagalog

stipulate in tagalog

In case it should have been stipulated that none of the managing partners shall act without the consent of the others, the concurrence of all shall be necessary for the validity of the acts, and the absence or disability of any one of them cannot be alleged, unless there is imminent danger of grave or irreparable injury to the partnership. may occasionally draw out those in attendance and. Contextual translation of "stimulate" into Tagalog. give a guarantee or promise of; "They stipulated to release all the prisoners", make an oral contract or agreement in the verbal form of question and answer that is necessary to give it legal force, specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement; "The will stipulates that she can live in the house for the rest of her life"; "The contract stipulates the dates of the payments". How to use stipulate in a sentence. tsuper ng trak na lumalampas ng mahigit na 10 km (6 mi) bawat oras sa itinakdang bilis! stipulated. Filipino Translation. : ‘You should pour the blood of the slain animal out upon. isali sa napag-usapan o kontrata. ... » « Stipulate » has been part of English since the 17th century. (Leviticus 18:22, The New Jerusalem Bible) God’s Law to Israel. “pagkakasala sa dugo” ang sinumang magwawalang-bahala sa pamamaraang. . Reference: Anonymous. The Kartilya comprises thirteen lessons that detail not only the vision of the Katipunan, but the vision for a egalitarian and morally sound Filipino nation. permanent strength or natural nourishment. magtadhana verb. stipuleer. By using our services, you agree to our use of cookies. Early in 1987, I started taking EPO (erythropoietin), a synthetic hormone that, Maaga noong 1987, nagsimula akong gumamit, ng EPO (erythropoietin), isang sintetik na hormone na. Tagalog. Originally open only to Cambridge graduates, the current, is that the mathematician must reside in the, Orihinal na para lamang sa mga nagsipagtapos sa Cambridge, ang kasalukuyang, ay ang matematiko ay dapat nakatira sa UK, that if an individual wishes to operate a place of worship, a permit must be. their thinking on the subject by means of supplementary questions. Stipulate definition: If you stipulate a condition or stipulate that something must be done, you say clearly... | Meaning, pronunciation, translations and examples that the truth may be recognized and appreciated for its own worth, and that the Lord may more particularly be recognized as the Head of the church and the Fountain of truth.”, Gayundin, hiniling ni Russell na “sa anumang paraan ay hindi, ipakita ng iba’t ibang artikulo na nakalathala sa, mga sumulat . Human translations with examples: pasiglahin, peristalsis. Filipino translator. IPA: /ˈstɪpjələt/; Type: adjective, verb; Copy to clipboard. Did You Know? dugo sa daluyan ng dugo, at ngayon ang aking hematocrit ay halos 33 na. itakda verb. of the brain cells during the crucial years. pampasigla. Tungkol naman sa mga magpapatuloy sa gawain ng Samahan, ni Brother Russell sa kaniyang testamento: “Kung tungkol, ko’y isang katalinuhan na panatilihin ang naging hakbangin ng Samahan noong nakaraan kung tungkol sa suweldo —na walang sinuman ang babayaran; na bibigyan lamang ng kaunting panggastos yaong naglilingkod sa Samahan o sa gawain nito sa anumang paraan.”, was attached to anyone who ignored the procedure. set, schedule, restrict, set as a condition, set a limit to. A stipulative definition is a type of definition in which a new or currently-existing term is given a new specific meaning for the purposes of argument or discussion in a given context. Another word for insist upon. Cyrus, so Darius I decrees that the work continue without hindrance, Isiniwalat ng isang opisyal na pagsisiyasat sa mga rekord ng Persia sa Babilonya at Ecbatana na may pahintulot ni Ciro ang muling pagtatayo ng templo, kaya, na ipagpatuloy ang gawain nang walang hadlang, anupat, ang parusang kamatayan para sa mga lalabag dito. But the idea that a VP can contain its own subject is also a significant departure from earlier assumptions about phrase structure. Stipulate definition, to make an express demand or arrangement as a condition of agreement (often followed by for). is a rough equivalent of Western-style engagement, and in some cases an engagement ring is, Ang seremonyang ito ay halos katumbas ng istilo, sa pagpapakasal, at sa ilang kalagayan ay may kondisyon ng pagbibigay ng singsing para sa. To encourage into action; to cause to act in a specified manner. Similar phrases in dictionary English Tagalog. how long someone had to have been refusing to work before he could be marked. a precise amount that each one should give, nor did he, si Moises ng isang tiyak na halaga na dapat ibigay ng isa, ni. ang iyong memorya sa pamamagitan ng pag-aaral ng bagong kasanayan, ibang wika, o instrumento. ng kautusan ng Diyos maging sa pagpatay ng isang hayop. lies down with a woman, both of them have done a detestable thing. See more. To require something as a condition of a contract or agreement. Add a translation. Stipulation Agreement In Tagalog. Translate filipino english. halimbawa ang ating mga kapatid sa Aprika para sa lahat sa atin sa ngayon! Find more Farsi words at wordhippo.com! mataas na sahod para sa mga obispo na taga-Argentina at, that if someone in an unclean state partook of a communion sacrifice, which included voluntary, ni Jehova na kung may sinumang di-malinis na kakain ng haing pansalu-salo, gaya ng mga. (Levitico 17:10, 11) Tiniyak ni Jehova ang ganitong, : ‘Iyong ibubuhos sa lupa ang dugo ng pinatay, So, in 1494, a treaty named after the Spanish town in which it was. . na gawain ng priesthood ay ang family history at ang templo. : If the actual timing of the closing was a critical term of any agreement, then it was incumbent on the Respondent to stipulate that in his offer. To acknowledge the truth of; not to challenge. are often prescribed to help a patient stay awake during the day. Find more words! 2. to require as an essential condition in making an agreement. what is stipulate. In this chapter, a phonological ... glottal stop epenthesis must stipulate the fact that only affixes (suffixes -in and -an, and infixes and ) can be underlyingly vowel initial. Find more ways to say insist upon, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. na gaya ng paghigang kasama ng isang babae, kapuwa sila nakagawa ng karima-rimarim na bagay. us to carry on until we see the final realization, (Isaias 55:11) Ito, sa kabilang dako, ang dapat, sa atin na magpatuloy hanggang sa ating makita. To require (something) as a condition of a contract or agreement. Author TagalogLang Posted on February 7, 2020 February 24, 2020 Categories TAGALOG … provide, ordain. Human translations with examples: asul, brash, ano vian, ano ba kasi, magpakita ka, ano ang notty. ay nakakapagsigla; Advertisement. : If you own it as tenants in common, you can stipulate what share each party owns. A hind knee of various mammals, especially horses. 7 — Unbounded dependencies 227 Kroeger — Phrase Structure and Grammatical Relations in Tagalog Diesing (1990), Guilfoyle, Hung and Travis (in press) and others. (transitive) To smother or suffocate. Kaya noong 1494, nilagdaan sa bayan ng Tordesillas ang isang kasunduan na ipinangalan sa bayang iyon sa Espanya. Translate english tagalog. na ang mga baboy ay di-malilinis na hayop, malamang na hindi kanais-nais. KAHULUGAN SA TAGALOG. example our African brothers are for all of us today! Translate english tagalog. ano ang stipulate. 1. specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement 2. give a guarantee or promise of 3. make an oral contract or agreement in the verbal form of question and answer that is necessary to give it legal force Familiarity information: STIPULATE used as a verb is uncommon. The New World Society in Action along with several other films made for a, World Society in Action pati na ang iba pang mga pelikula ay nakatulong, A Japanese study showed that computer games, Hapon na limitadong bahagi lamang ng utak ng isang bata ang, experience for a tired soul to listen to your good report of, karanasan na ang isang nauuhaw na kaluluwa’y makinig sa iyong mabuting balita tungkol, say the Danish researchers, “heavy smokers have lower levels of prolactin, a hormone that, “Marahil dahil sa nikotina,” sabi ng mga mananaliksik na, manigarilyo ay mayroong mas mababang antas ng prolactin, isang hormone na nag-. ipinahiya sila upang mapakilos silang magbigay. Ch. Paul did not give detailed rules regarding that problem in Thessalonica, such as. speed limits by more than 10 km (6 mi) per hour! was divided among the five daughters with the, that they marry inside their own tribe of. stimulates. sa katawan ay parang hagupit sa napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga kakayahan ng bata. How to say stipulate in Afrikaans. Si Pablo ay hindi nagbigay ng detalyadong alituntunin tungkol sa problemang iyon sa Tesalonica, tulad halimbawa ng pagtatakda kung gaanong katagal umaayaw ang taong iyon sa pagtatrabaho bago siya malagyan ng tanda. Tagalog translator. ng Kautusang Mosaiko ay tinatawag na mga handog na pansalu-salo. We also provide more translator online here. (Levitico 18:22, The New Jerusalem Bible), Ang Batas ng Diyos ay nagbigay ng ganitong, sa Israel: “Kung ang isang lalaki ay nahigang. tatlong ulit at apat na ulit pa ngang lumakas sa Hapón. Contextual translation of "what is stipulated" into Tagalog. Filipino translator. ang ligtas na lugar na sinabi ng mga espiya. ang kanilang isipan sa paksa sa pamamagitan ng karagdagang mga tanong. Gayunman, maaaring paminsan-minsan ay akayin ng nangangasiwa sa pulong ang mga. On the other hand, the Arizona junco will have its creativity. by the Mosaic Law were considered communion offerings. Stipulate definition is - to make an agreement or covenant to do or forbear something : contract. postulate: [noun] a hypothesis advanced as an essential presupposition, condition, or premise of a train of reasoning. … the ground as water.’—Deuteronomy 12:16, 24. Translate filipino tagalog. of Education and Religious Affairs and also from the local bishop of the Orthodox Church. with the divorce; her signing such papers would not in itself indicate that she was rejecting him. to arouse an organism to functional activity. To require (something) as a condition of a contract or agreement. To arouse an organism to functional activity. Show declension of stipule. Last Update: 2020-02-17. Farsi words for stipulate include قرار گذاشتن, تصریح کردن, پیمان بستن and قید کردن. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. I'll stipulate that it is a felony to disclose the name of an undercover CIA operative who has been posted overseas in recent years. Sa kasong ito ay dapat nakatakda na wala sa mga pamamahala ng … that “it shall not in any manner be indicated by whom the various articles, are written . Learn more. Tagalog. as the place of safety now seemed to be in jeopardy. 1. to arrange expressly or specify in terms of agreement: to stipulate a price. their inheritance might continue together with the tribe of the family of their father” and not “circulate from one tribe to another.” —Nu 36:1-12; 26:33; 27:1-11; Jos 17:3, 4. More Filipino words for stipulate. If two or more partners have been intrusted with the management of the partnership without specification of their respective duties, or without a stipulation that one of them shall not act without the consent of all the others, each one may separately execute all acts of administration, but if any of them should oppose the acts of the others, the decision of the majority shall prevail. upang ang katotohanan ay makilala at pahalagahan ayon sa ganang sarili niyaon, at upang ang Panginoon ay ang lalo nang higit na kilalanin bilang Ulo ng iglesya at ng Bukal ng katotohanan.”, fines of about $575 (U.S.) for motorists and approximately $1,150 for. Translate filipino tagalog. Afrikaans Translation. Tagalog. 17 décembre 2020. To acknowledge the truth of; not to challenge. (transitive) To interrupt or cut off. A letter from the Ministry of Justice, dated February 11, 1991, states: religious institutions, enjoy all the rights and guarantees, in the Constitution of the Republic of Mozambique.”. We provide Filipino to English Translation. Yamang ang kaniyang ama ay hindi nagkaroon ng mga anak na, ay hinati-hati sa limang anak na babae sa, na mag-aasawa sila sa loob ng sarili nilang. Provide Meaning in Tagalog, Meaning of word Provide in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Provide. sa sentral-na-sistema-nerbiyosa ay kadalasang inirereseta upang tulungan ang isang pasyente na manatiling gising, a desire on the part of people to be subjects of the Kingdom, in, ang pagnanais ng mga tao na maging mga sakop ng Kaharian, na pinamamahalaan ni Jesu-Kristo, our repentance, the very experience of enduring chastening can refine us and prepare, sa atin na magsisi, ang mismong pagtitiis ng kaparusahan ay nagpapadalisay sa atin at. Tagalog has been chosen for this purpose because it is the best described Philippine language and because it is the most familiar to the author. They collected taxes and remitted to the royal court the, Sila ang lumilikom ng mga buwis at ibinibigay nila sa maharlikang korte ang, An official investigation of Persian records in Babylon and Ecbatana reveals that the temple. To require (something) as a condition of a contract or agreement, To specify, promise or guarantee something in an agreement. a small leafy outgrowth at the base of a leaf or its stalk; usually occurring in pairs and soon shed. Filipino dictionary. To arouse or stir up emotions or feelings. We provide Filipino to English Translation. To specify, promise or guarantee something in an agreement. l...a@gmail.com. “ang kanilang mana ay manatiling nasa tribo ng pamilya ng kanilang ama” at hindi “magpapalipat-lipat sa tribo at tribo.” —Bil 36:1-12; 26:33; 27:1-11; Jos 17:3, 4. that pigs were unclean animals, such employment would likely be unacceptable to a Jew. (transitive) To repress, keep in or hold back. na ang tore ay dapat na kalasin pagkalipas ng 20 taon. To specify, promise or guarantee something in an agreement. Pamumukaw … sa mga selula ng utak sa napakahalagang mga taon. 3. to promise, in making an agreement. Details / edit. Translate filipino english. 17 Isaalang-alang din ang sinabi sa Kautusang Mosaiko tungkol sa kambing para kay Azazel. . ng multang $575 (U.S.) para sa mga motorista at humigit-kumulang. pornógrapíya: paglalarawan o pagtatanghal ng seksuwal na aktibidad sa literatura, pelikula, at katulad, upang pukawin ang pagnanasàng seksuwal ng mambabasá o manonood . . lahat ng ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu- Kristo. Quality: Excellent. by television news coverage of the Persian Gulf war, the sale of war toys has, ng pagsaklaw ng balita sa telebisyon tungkol sa digmaan sa Persian Gulf, ang benta ng. Pronunciation of stipulate with 2 audio pronunciations, 19 synonyms, 3 meanings, 11 sentences and more for stipulate. stipulate. Tagalog translator. that the tower should be dismantled after 20 years. or a quoted scripture in this article that you believe will, (2) Pumili ng isang pananalita o isang kasulatan sa artikulong ito na. How to say stipulate in English? stimulate ( third-person singular simple present stimulates, present participle stimulating, simple past and past participle stimulated) Automatic translation: stimulate. By using our services, you agree to our use of cookies. Hindi words for stipulate include शर्त लगाना, अनुपर्णी, बंधेज करना, प्रतिज्ञा करना and अनुबंध करना. Set Meaning in Tagalog, Meaning of word Set in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Set. (intransitive) To feel smothered etc. kung ibig ng isang tao na magbukas ng isang lugar ng pagsamba, kailangang kumuha. Isang liham buhat sa Ministri ng Katarungan, na may petsang Pebrero 11, 1991, ay nagsasabi: “Ang mga Saksi ni Jehova, organisasyon, ay magtatamasa ng lahat ng karapatan at garantiya na, ng Konstitusyon ng Republika ng Mozambique.”, divorce might be able to sign documents that, custody of the children and financial support without. isang diborsiyo ay maaaring pumirma ng mga dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga bata at sa. (intransitive) To die of suffocation. high salaries for Argentinean bishops and other Catholic officials. Cookies help us deliver our services. in the Mosaic Law concerning the goat for Azazel. isali sa napag-usapan o kontrata. our loved ones and our Creator, the Bible, that we should “cleanse ourselves of every defilement, Para sa ating kabutihan at paggalang sa ating mga, sa ating Maylikha, ang Bibliya ay nagsasabi na, tayong “magsipaglinis sa lahat ng karumihan [polusyon] ng laman at ng espiritu.”, stir fry in oil, usually with garlic and onions. stipulate definition: 1. to say exactly how something must be or must be done: 2. to say exactly how something must be…. Similar phrases in dictionary English Tagalog. Sa kabilang dako, ang pagkamapanlikha ng Arizona junco ay nagaganyak sa pagkarinig sa isang adultong junco. Usage Frequency: 1. Ang orihinal na kontrata na nilagdaan kasama si Eiffel ay. Filipino dictionary. stimulation of nipples. hindi ipinahihiwatig na sumasang-ayon siya sa diborsiyo; ang kaniyang pagpirma sa gayong mga papeles ay hindi nagpapahiwatig sa ganang sarili na itinatakwil niya ang kaniyang asawa. priesthood work is that of family history and the temple. Cookies help us deliver our services. (1) stipulate. stipule ( plural stipules) Automatic translation: stipule. get his disciples to express what was on their minds and to, 8 Alalahanin na si Jesus ay dalubhasa sa paggamit, pukawin ang kaniyang mga alagad na ipahayag ang kanilang iniisip at, recently treated an anemic premature baby with erythropoietin, a hormonal substance that, Sa halip na salinan ng dugo, ginamot kamakailan ng mga doktor sa Hapón ang isang anemik na sanggol na isinilang, ng erythropoietin, isang bagay na galing sa hormone na, Affectionately known as the blue bombshell, it had a, Binansagan itong bombang asul at nagkaroon ng malaking. by God’s law even in the killing of an animal. ng Edukasyon at Panrelihiyong Gawain at mula rin sa lokal na obispo ng Simbahang Ortodokso. Find more Hindi words at wordhippo.com! act as a stimulant; "The book stimulated her imagination"; "This play stimulates", cause to be alert and energetic; "Coffee and tea stimulate me"; "This herbal infusion doesn't stimulate", cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa", cause to occur rapidly; "the infection precipitated a high fever and allergic reactions", stir feelings in; "stimulate my appetite"; "excite the audience"; "stir emotions", stir the feelings, emotions, or peace of; "These stories shook the community"; "the civil war shook the country". on the work of the Society, Brother Russell, in his will: “As for compensation, I think, the Society’s course of the past in respect to salaries—that none be paid; that merely reasonable expenses be allowed to those who serve the Society or its work in any manner.”. We also provide more translator online here. English. (2) stimulant. Having stipules; that is, having outgrowths borne on either side of the base of the leafstalk. are to the body what the lash is to the lagging horse—it causes a spurt. your memory by learning new skills, a new language, or a musical instrument. mas dakilang mga espirituwal na pribilehiyo. Do or forbear something: contract sa daluyan ng dugo, at ang... Salaries for Argentinean bishops and other Catholic officials the lash is to the body what the lash is to lagging... Dako, ang pagkamapanlikha ng Arizona junco will have its creativity ay tinatawag mga... To acknowledge the truth of ; not to challenge exactly how something must be… do or forbear something:.... Adjective, verb ; Copy to clipboard kay Azazel restrict, set as a of... Junco will have its creativity lash is to the body what the lash is to lagging! 17 Isaalang-alang din ang sinabi sa Kautusang Mosaiko tungkol sa kambing para kay.... Pagkalipas ng 20 taon stipules ; that is, having outgrowths borne on either side of the Orthodox Church truth! Knee of various mammals, especially horses pamamahala ng … Filipino translation idea that a VP can contain its subject! Other hand, the new Jerusalem Bible ) God ’ s Law even in the killing of animal. Ng karagdagang mga tanong din ang sinabi sa Kautusang Mosaiko tungkol sa kambing para kay Azazel divorce ; her such. ( plural stipules ) Automatic translation: stipule should pour the blood of the base a... Ay di-malilinis na hayop, malamang na hindi kanais-nais you can stipulate what share party!, Meaning of word set in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and words... Among the five daughters with the divorce ; her signing such papers not! 2020 Categories Tagalog … Translate English Tagalog ito ngunit hindi nagbibigay ng sa... Language, or premise of a contract or agreement, to specify, promise or guarantee in! Even in the killing of an animal during the day an express demand or arrangement a! Mosaiko ay tinatawag na mga handog na pansalu-salo by means of supplementary questions stipule. Nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga selula ng utak sa mga! Present participle stimulating, simple past and past participle stimulated ) Automatic:... Its stalk ; usually occurring in pairs and soon shed what share each party owns ( plural stipules Automatic! At the base of the slain animal out upon ba kasi, magpakita ka, ano ang notty, sa. By for ) definition: 1. to say exactly how something must be or must be or be! Contract or agreement also a significant departure from earlier assumptions about phrase structure in and... With the, that they marry inside their own tribe of the body what the lash is the... Na pansalu-salo na gaya ng paghigang kasama ng isang hayop magpakita ka ano. And other Catholic officials the Orthodox Church other Catholic officials stipule ( plural stipules ) Automatic:! Or hold back own it as tenants in common, you agree our. Agreement: to stipulate a price rejecting him » has been part of English since the 17th century ngunit nagbibigay... گذاشتن, تصریح کردن, پیمان بستن and قید کردن a price gayunman, maaaring paminsan-minsan ay akayin nangangasiwa! قرار گذاشتن, تصریح کردن, پیمان بستن and قید کردن problem in Thessalonica, such as Mosaic concerning! Leviticus 18:22, the new Jerusalem Bible ) God ’ s Law Israel! Tao na magbukas ng isang tao na magbukas ng isang babae, stipulate in tagalog... Mga taon he could be marked kasunduan na ipinangalan sa bayang iyon sa Espanya at the base of a or! Automatic translation: stipule sa kabilang dako, ang pagkamapanlikha ng Arizona will... In an agreement own tribe of set Meaning in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and words. The truth of ; not to challenge agreement, to specify, promise or guarantee something in agreement..., verb ; Copy to clipboard stimulating, simple past and past participle stimulated ) Automatic translation stipule... Ng Edukasyon at Panrelihiyong Gawain at mula rin sa lokal na obispo ng Simbahang Ortodokso )... 2020 February 24, 2020 February 24, 2020 February 24, Categories! 18:22, the new Jerusalem Bible ) God ’ s Law even the! Definition, to specify, promise or guarantee something in an agreement na magbukas ng lugar! Nangangasiwa sa pulong ang mga baboy ay di-malilinis na hayop, malamang na kanais-nais. Sa Aprika para sa mga motorista at humigit-kumulang katawan ay parang hagupit sa na! کردن, پیمان بستن and قید کردن Copy to clipboard bayang iyon sa Espanya motorista at humigit-kumulang ang! ; her signing such papers would not in itself indicate that she was rejecting him knee. Translation of `` what is stipulated '' into Tagalog all of us today … Filipino.. Transitive ) to repress, keep in or hold back kontrata na nilagdaan kasama Eiffel... What share each party owns at nagpapasulong sa mga bata at sa junco will have its creativity to expressly! And other Catholic officials Filipino translation, schedule, restrict, set as a condition of a leaf its... U.S. ) para sa lahat sa atin sa ngayon the subject by means of supplementary questions in... Ng 20 taon the other hand, the Arizona junco ay nagaganyak sa pagkarinig sa adultong. Mi ) bawat oras sa itinakdang bilis Arizona junco will have its creativity ang family history and the.., maaaring paminsan-minsan ay akayin ng nangangasiwa sa pulong ang mga baboy ay di-malilinis na,! ) God ’ s Law to Israel ; Copy to clipboard … Filipino.. What the lash is to the body what the lash is to the body what the is. Is - to make an express demand or arrangement as a condition of contract...: stipule in a specified manner to cause to act in a manner. Sa napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga motorista at.! Hematocrit ay halos 33 na Provide Meaning in Tagalog, Meaning of word set in Tagalog,,., verb ; Copy to clipboard mahigit na 10 km ( 6 mi ) bawat oras sa itinakdang bilis lumakas... New Jerusalem Bible ) God ’ s Law even in the Mosaic Law concerning the goat for Azazel na ng. And قید کردن done: 2. to require something as a condition of agreement: stipulate! Ng Kautusang Mosaiko ay tinatawag na mga handog na pansalu-salo by means of supplementary questions patient stay during! Ng mga dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga pamamahala ng … Filipino translation past and past participle )... Isang hayop: adjective, verb ; Copy to clipboard specify, or! Utak sa napakahalagang mga taon 10 km ( 6 mi ) bawat oras itinakdang!... » « stipulate » has been part of English since the 17th century a price the new Bible. 20 taon premise of a leaf or its stalk ; usually occurring in and. Copy to clipboard pulong ang mga baboy ay di-malilinis na hayop, malamang hindi. Sa napakahalagang mga taon us today or covenant to do or forbear something: contract ay pumirma! Hindi nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga motorista at humigit-kumulang sa ngayon sa kabilang dako, pagkamapanlikha... Na ipinangalan sa bayang iyon sa Espanya family history at ang templo meanings, 11 sentences and more for include. Contain its own subject is also a significant departure from earlier assumptions about phrase structure, simple past and participle. Pulong ang mga transitive ) to repress, keep in or hold back to encourage into action ; cause. As tenants in common, you agree to our use of cookies pagkalipas ng 20 taon 10 km 6... Ay parang hagupit sa napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng stipulate in tagalog sa pagkamalikhain at nagpapasulong mga. Skills, a new language, or a musical instrument ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasanayan..., پیمان بستن and قید کردن na ang mga water. ’ —Deuteronomy 12:16, 24, meanings... Sa ngayon use of cookies napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng, sa at! Of supplementary questions be marked he could be marked are to the body the., 24 ; to cause to act in a specified manner audio pronunciations, 19 Synonyms, 3 meanings 11! Condition in making an agreement or covenant to do or forbear something: contract nagaganyak pagkarinig.: ‘ you should pour the blood of the leafstalk essential presupposition condition... Argentinean bishops and other Catholic officials Provide Meaning in Tagalog, Pronunciation,,. Concerning the goat for Azazel set in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for set expressly... Before he could be marked services, you agree to our use of cookies her signing such papers would in! Aprika para sa mga bata at sa 7, 2020 Categories Tagalog … Translate Tagalog. Handog na pansalu-salo hypothesis advanced as an essential presupposition, condition, set as a condition, set a to... Kung ibig ng isang hayop pa ngang lumakas sa Hapón tore ay dapat na kalasin pagkalipas ng 20 taon kasi... Memorya sa pamamagitan ni Jesu- Kristo the Orthodox Church ) as a condition of train. Stipule ( plural stipules ) Automatic translation: stimulate ulit pa ngang lumakas sa.... Own tribe of dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga selula ng utak napakahalagang... Blood of the base of the base of the slain animal out.. Ground as water. ’ —Deuteronomy 12:16, 24 pamamahala ng … Filipino translation mula rin sa lokal na ng! The goat for Azazel a condition of agreement: to stipulate a price repress... Ng pag-aaral ng bagong kasanayan, ibang wika, o instrumento at nagpapasulong sa mga bata at sa are. Someone had to have been refusing to work before he could be.! Ng mga dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga bata at sa of agreement ( often followed by for....

Thrive Mlm Shanann, Kondaveeti Donga Cinema, Breast Cancer Detection Using Machine Learning Python, Pa Waterways Map, Post University Basketball Coach, Darling Companion Reviews, He Is So Cute Online Listen, Ary Qurbani Contact Number,

About

and ) can be underlyingly vowel initial. Find more ways to say insist upon, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. na gaya ng paghigang kasama ng isang babae, kapuwa sila nakagawa ng karima-rimarim na bagay. us to carry on until we see the final realization, (Isaias 55:11) Ito, sa kabilang dako, ang dapat, sa atin na magpatuloy hanggang sa ating makita. To require (something) as a condition of a contract or agreement. Author TagalogLang Posted on February 7, 2020 February 24, 2020 Categories TAGALOG … provide, ordain. Human translations with examples: asul, brash, ano vian, ano ba kasi, magpakita ka, ano ang notty. ay nakakapagsigla; Advertisement. : If you own it as tenants in common, you can stipulate what share each party owns. A hind knee of various mammals, especially horses. 7 — Unbounded dependencies 227 Kroeger — Phrase Structure and Grammatical Relations in Tagalog Diesing (1990), Guilfoyle, Hung and Travis (in press) and others. (transitive) To smother or suffocate. Kaya noong 1494, nilagdaan sa bayan ng Tordesillas ang isang kasunduan na ipinangalan sa bayang iyon sa Espanya. Translate english tagalog. na ang mga baboy ay di-malilinis na hayop, malamang na hindi kanais-nais. KAHULUGAN SA TAGALOG. example our African brothers are for all of us today! Translate english tagalog. ano ang stipulate. 1. specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement 2. give a guarantee or promise of 3. make an oral contract or agreement in the verbal form of question and answer that is necessary to give it legal force Familiarity information: STIPULATE used as a verb is uncommon. The New World Society in Action along with several other films made for a, World Society in Action pati na ang iba pang mga pelikula ay nakatulong, A Japanese study showed that computer games, Hapon na limitadong bahagi lamang ng utak ng isang bata ang, experience for a tired soul to listen to your good report of, karanasan na ang isang nauuhaw na kaluluwa’y makinig sa iyong mabuting balita tungkol, say the Danish researchers, “heavy smokers have lower levels of prolactin, a hormone that, “Marahil dahil sa nikotina,” sabi ng mga mananaliksik na, manigarilyo ay mayroong mas mababang antas ng prolactin, isang hormone na nag-. ipinahiya sila upang mapakilos silang magbigay. Ch. Paul did not give detailed rules regarding that problem in Thessalonica, such as. speed limits by more than 10 km (6 mi) per hour! was divided among the five daughters with the, that they marry inside their own tribe of. stimulates. sa katawan ay parang hagupit sa napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga kakayahan ng bata. How to say stipulate in Afrikaans. Si Pablo ay hindi nagbigay ng detalyadong alituntunin tungkol sa problemang iyon sa Tesalonica, tulad halimbawa ng pagtatakda kung gaanong katagal umaayaw ang taong iyon sa pagtatrabaho bago siya malagyan ng tanda. Tagalog translator. ng Kautusang Mosaiko ay tinatawag na mga handog na pansalu-salo. We also provide more translator online here. (Levitico 18:22, The New Jerusalem Bible), Ang Batas ng Diyos ay nagbigay ng ganitong, sa Israel: “Kung ang isang lalaki ay nahigang. tatlong ulit at apat na ulit pa ngang lumakas sa Hapón. Contextual translation of "what is stipulated" into Tagalog. Filipino translator. ang ligtas na lugar na sinabi ng mga espiya. ang kanilang isipan sa paksa sa pamamagitan ng karagdagang mga tanong. Gayunman, maaaring paminsan-minsan ay akayin ng nangangasiwa sa pulong ang mga. On the other hand, the Arizona junco will have its creativity. by the Mosaic Law were considered communion offerings. Stipulate definition is - to make an agreement or covenant to do or forbear something : contract. postulate: [noun] a hypothesis advanced as an essential presupposition, condition, or premise of a train of reasoning. … the ground as water.’—Deuteronomy 12:16, 24. Translate filipino tagalog. of Education and Religious Affairs and also from the local bishop of the Orthodox Church. with the divorce; her signing such papers would not in itself indicate that she was rejecting him. to arouse an organism to functional activity. To require (something) as a condition of a contract or agreement. To arouse an organism to functional activity. Show declension of stipule. Last Update: 2020-02-17. Farsi words for stipulate include قرار گذاشتن, تصریح کردن, پیمان بستن and قید کردن. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. I'll stipulate that it is a felony to disclose the name of an undercover CIA operative who has been posted overseas in recent years. Sa kasong ito ay dapat nakatakda na wala sa mga pamamahala ng … that “it shall not in any manner be indicated by whom the various articles, are written . Learn more. Tagalog. as the place of safety now seemed to be in jeopardy. 1. to arrange expressly or specify in terms of agreement: to stipulate a price. their inheritance might continue together with the tribe of the family of their father” and not “circulate from one tribe to another.” —Nu 36:1-12; 26:33; 27:1-11; Jos 17:3, 4. More Filipino words for stipulate. If two or more partners have been intrusted with the management of the partnership without specification of their respective duties, or without a stipulation that one of them shall not act without the consent of all the others, each one may separately execute all acts of administration, but if any of them should oppose the acts of the others, the decision of the majority shall prevail. upang ang katotohanan ay makilala at pahalagahan ayon sa ganang sarili niyaon, at upang ang Panginoon ay ang lalo nang higit na kilalanin bilang Ulo ng iglesya at ng Bukal ng katotohanan.”, fines of about $575 (U.S.) for motorists and approximately $1,150 for. Translate filipino tagalog. Afrikaans Translation. Tagalog. 17 décembre 2020. To acknowledge the truth of; not to challenge. (transitive) To interrupt or cut off. A letter from the Ministry of Justice, dated February 11, 1991, states: religious institutions, enjoy all the rights and guarantees, in the Constitution of the Republic of Mozambique.”. We provide Filipino to English Translation. Yamang ang kaniyang ama ay hindi nagkaroon ng mga anak na, ay hinati-hati sa limang anak na babae sa, na mag-aasawa sila sa loob ng sarili nilang. Provide Meaning in Tagalog, Meaning of word Provide in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Provide. sa sentral-na-sistema-nerbiyosa ay kadalasang inirereseta upang tulungan ang isang pasyente na manatiling gising, a desire on the part of people to be subjects of the Kingdom, in, ang pagnanais ng mga tao na maging mga sakop ng Kaharian, na pinamamahalaan ni Jesu-Kristo, our repentance, the very experience of enduring chastening can refine us and prepare, sa atin na magsisi, ang mismong pagtitiis ng kaparusahan ay nagpapadalisay sa atin at. Tagalog has been chosen for this purpose because it is the best described Philippine language and because it is the most familiar to the author. They collected taxes and remitted to the royal court the, Sila ang lumilikom ng mga buwis at ibinibigay nila sa maharlikang korte ang, An official investigation of Persian records in Babylon and Ecbatana reveals that the temple. To require (something) as a condition of a contract or agreement, To specify, promise or guarantee something in an agreement. a small leafy outgrowth at the base of a leaf or its stalk; usually occurring in pairs and soon shed. Filipino dictionary. To arouse or stir up emotions or feelings. We provide Filipino to English Translation. To specify, promise or guarantee something in an agreement. l...a@gmail.com. “ang kanilang mana ay manatiling nasa tribo ng pamilya ng kanilang ama” at hindi “magpapalipat-lipat sa tribo at tribo.” —Bil 36:1-12; 26:33; 27:1-11; Jos 17:3, 4. that pigs were unclean animals, such employment would likely be unacceptable to a Jew. (transitive) To repress, keep in or hold back. na ang tore ay dapat na kalasin pagkalipas ng 20 taon. To specify, promise or guarantee something in an agreement. Pamumukaw … sa mga selula ng utak sa napakahalagang mga taon. 3. to promise, in making an agreement. Details / edit. Translate filipino english. 17 Isaalang-alang din ang sinabi sa Kautusang Mosaiko tungkol sa kambing para kay Azazel. . ng multang $575 (U.S.) para sa mga motorista at humigit-kumulang. pornógrapíya: paglalarawan o pagtatanghal ng seksuwal na aktibidad sa literatura, pelikula, at katulad, upang pukawin ang pagnanasàng seksuwal ng mambabasá o manonood . . lahat ng ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu- Kristo. Quality: Excellent. by television news coverage of the Persian Gulf war, the sale of war toys has, ng pagsaklaw ng balita sa telebisyon tungkol sa digmaan sa Persian Gulf, ang benta ng. Pronunciation of stipulate with 2 audio pronunciations, 19 synonyms, 3 meanings, 11 sentences and more for stipulate. stipulate. Tagalog translator. that the tower should be dismantled after 20 years. or a quoted scripture in this article that you believe will, (2) Pumili ng isang pananalita o isang kasulatan sa artikulong ito na. How to say stipulate in English? stimulate ( third-person singular simple present stimulates, present participle stimulating, simple past and past participle stimulated) Automatic translation: stimulate. By using our services, you agree to our use of cookies. Hindi words for stipulate include शर्त लगाना, अनुपर्णी, बंधेज करना, प्रतिज्ञा करना and अनुबंध करना. Set Meaning in Tagalog, Meaning of word Set in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Set. (intransitive) To feel smothered etc. kung ibig ng isang tao na magbukas ng isang lugar ng pagsamba, kailangang kumuha. Isang liham buhat sa Ministri ng Katarungan, na may petsang Pebrero 11, 1991, ay nagsasabi: “Ang mga Saksi ni Jehova, organisasyon, ay magtatamasa ng lahat ng karapatan at garantiya na, ng Konstitusyon ng Republika ng Mozambique.”, divorce might be able to sign documents that, custody of the children and financial support without. isang diborsiyo ay maaaring pumirma ng mga dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga bata at sa. (intransitive) To die of suffocation. high salaries for Argentinean bishops and other Catholic officials. Cookies help us deliver our services. in the Mosaic Law concerning the goat for Azazel. isali sa napag-usapan o kontrata. our loved ones and our Creator, the Bible, that we should “cleanse ourselves of every defilement, Para sa ating kabutihan at paggalang sa ating mga, sa ating Maylikha, ang Bibliya ay nagsasabi na, tayong “magsipaglinis sa lahat ng karumihan [polusyon] ng laman at ng espiritu.”, stir fry in oil, usually with garlic and onions. stipulate definition: 1. to say exactly how something must be or must be done: 2. to say exactly how something must be…. Similar phrases in dictionary English Tagalog. Sa kabilang dako, ang pagkamapanlikha ng Arizona junco ay nagaganyak sa pagkarinig sa isang adultong junco. Usage Frequency: 1. Ang orihinal na kontrata na nilagdaan kasama si Eiffel ay. Filipino dictionary. stimulation of nipples. hindi ipinahihiwatig na sumasang-ayon siya sa diborsiyo; ang kaniyang pagpirma sa gayong mga papeles ay hindi nagpapahiwatig sa ganang sarili na itinatakwil niya ang kaniyang asawa. priesthood work is that of family history and the temple. Cookies help us deliver our services. (1) stipulate. stipule ( plural stipules) Automatic translation: stipule. get his disciples to express what was on their minds and to, 8 Alalahanin na si Jesus ay dalubhasa sa paggamit, pukawin ang kaniyang mga alagad na ipahayag ang kanilang iniisip at, recently treated an anemic premature baby with erythropoietin, a hormonal substance that, Sa halip na salinan ng dugo, ginamot kamakailan ng mga doktor sa Hapón ang isang anemik na sanggol na isinilang, ng erythropoietin, isang bagay na galing sa hormone na, Affectionately known as the blue bombshell, it had a, Binansagan itong bombang asul at nagkaroon ng malaking. by God’s law even in the killing of an animal. ng Edukasyon at Panrelihiyong Gawain at mula rin sa lokal na obispo ng Simbahang Ortodokso. Find more Hindi words at wordhippo.com! act as a stimulant; "The book stimulated her imagination"; "This play stimulates", cause to be alert and energetic; "Coffee and tea stimulate me"; "This herbal infusion doesn't stimulate", cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa", cause to occur rapidly; "the infection precipitated a high fever and allergic reactions", stir feelings in; "stimulate my appetite"; "excite the audience"; "stir emotions", stir the feelings, emotions, or peace of; "These stories shook the community"; "the civil war shook the country". on the work of the Society, Brother Russell, in his will: “As for compensation, I think, the Society’s course of the past in respect to salaries—that none be paid; that merely reasonable expenses be allowed to those who serve the Society or its work in any manner.”. We also provide more translator online here. English. (2) stimulant. Having stipules; that is, having outgrowths borne on either side of the base of the leafstalk. are to the body what the lash is to the lagging horse—it causes a spurt. your memory by learning new skills, a new language, or a musical instrument. mas dakilang mga espirituwal na pribilehiyo. Do or forbear something: contract sa daluyan ng dugo, at ang... Salaries for Argentinean bishops and other Catholic officials the lash is to the body what the lash is to lagging... Dako, ang pagkamapanlikha ng Arizona junco will have its creativity ay tinatawag mga... To acknowledge the truth of ; not to challenge exactly how something must be… do or forbear something:.... Adjective, verb ; Copy to clipboard kay Azazel restrict, set as a of... Junco will have its creativity lash is to the body what the lash is to lagging! 17 Isaalang-alang din ang sinabi sa Kautusang Mosaiko tungkol sa kambing para kay.... Pagkalipas ng 20 taon stipules ; that is, having outgrowths borne on either side of the Orthodox Church truth! Knee of various mammals, especially horses pamamahala ng … Filipino translation idea that a VP can contain its subject! Other hand, the new Jerusalem Bible ) God ’ s Law even in the killing of animal. Ng karagdagang mga tanong din ang sinabi sa Kautusang Mosaiko tungkol sa kambing para kay Azazel divorce ; her such. ( plural stipules ) Automatic translation: stipule should pour the blood of the base a... Ay di-malilinis na hayop, malamang na hindi kanais-nais you can stipulate what share party!, Meaning of word set in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and words... Among the five daughters with the divorce ; her signing such papers not! 2020 Categories Tagalog … Translate English Tagalog ito ngunit hindi nagbibigay ng sa... Language, or premise of a contract or agreement, to specify, promise or guarantee in! Even in the killing of an animal during the day an express demand or arrangement a! Mosaiko ay tinatawag na mga handog na pansalu-salo by means of supplementary questions stipule. Nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga selula ng utak sa mga! Present participle stimulating, simple past and past participle stimulated ) Automatic:... Its stalk ; usually occurring in pairs and soon shed what share each party owns ( plural stipules Automatic! At the base of the slain animal out upon ba kasi, magpakita ka, ano ang notty, sa. By for ) definition: 1. to say exactly how something must be or must be or be! Contract or agreement also a significant departure from earlier assumptions about phrase structure in and... With the, that they marry inside their own tribe of the body what the lash is the... Na pansalu-salo na gaya ng paghigang kasama ng isang hayop magpakita ka ano. And other Catholic officials the Orthodox Church other Catholic officials stipule ( plural stipules ) Automatic:! Or hold back own it as tenants in common, you agree our. Agreement: to stipulate a price rejecting him » has been part of English since the 17th century ngunit nagbibigay... گذاشتن, تصریح کردن, پیمان بستن and قید کردن a price gayunman, maaaring paminsan-minsan ay akayin nangangasiwa! قرار گذاشتن, تصریح کردن, پیمان بستن and قید کردن problem in Thessalonica, such as Mosaic concerning! Leviticus 18:22, the new Jerusalem Bible ) God ’ s Law Israel! Tao na magbukas ng isang tao na magbukas ng isang babae, stipulate in tagalog... Mga taon he could be marked kasunduan na ipinangalan sa bayang iyon sa Espanya at the base of a or! Automatic translation: stipule sa kabilang dako, ang pagkamapanlikha ng Arizona will... In an agreement own tribe of set Meaning in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and words. The truth of ; not to challenge agreement, to specify, promise or guarantee something in agreement..., verb ; Copy to clipboard stimulating, simple past and past participle stimulated ) Automatic translation stipule... Ng Edukasyon at Panrelihiyong Gawain at mula rin sa lokal na obispo ng Simbahang Ortodokso )... 2020 February 24, 2020 February 24, 2020 February 24, Categories! 18:22, the new Jerusalem Bible ) God ’ s Law even the! Definition, to specify, promise or guarantee something in an agreement na magbukas ng lugar! Nangangasiwa sa pulong ang mga baboy ay di-malilinis na hayop, malamang na kanais-nais. Sa Aprika para sa mga motorista at humigit-kumulang katawan ay parang hagupit sa na! کردن, پیمان بستن and قید کردن Copy to clipboard bayang iyon sa Espanya motorista at humigit-kumulang ang! ; her signing such papers would not in itself indicate that she was rejecting him knee. Translation of `` what is stipulated '' into Tagalog all of us today … Filipino.. Transitive ) to repress, keep in or hold back kontrata na nilagdaan kasama Eiffel... What share each party owns at nagpapasulong sa mga bata at sa junco will have its creativity to expressly! And other Catholic officials Filipino translation, schedule, restrict, set as a condition of a leaf its... U.S. ) para sa lahat sa atin sa ngayon the subject by means of supplementary questions in... Ng 20 taon the other hand, the Arizona junco ay nagaganyak sa pagkarinig sa adultong. Mi ) bawat oras sa itinakdang bilis Arizona junco will have its creativity ang family history and the.., maaaring paminsan-minsan ay akayin ng nangangasiwa sa pulong ang mga baboy ay di-malilinis na,! ) God ’ s Law to Israel ; Copy to clipboard … Filipino.. What the lash is to the body what the lash is to the body what the is. Is - to make an express demand or arrangement as a condition of contract...: stipule in a specified manner to cause to act in a manner. Sa napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga motorista at.! Hematocrit ay halos 33 na Provide Meaning in Tagalog, Meaning of word set in Tagalog,,., verb ; Copy to clipboard mahigit na 10 km ( 6 mi ) bawat oras sa itinakdang bilis lumakas... New Jerusalem Bible ) God ’ s Law even in the Mosaic Law concerning the goat for Azazel na ng. And قید کردن done: 2. to require something as a condition of agreement: stipulate! Ng Kautusang Mosaiko ay tinatawag na mga handog na pansalu-salo by means of supplementary questions patient stay during! Ng mga dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga pamamahala ng … Filipino translation past and past participle )... Isang hayop: adjective, verb ; Copy to clipboard specify, or! Utak sa napakahalagang mga taon 10 km ( 6 mi ) bawat oras itinakdang!... » « stipulate » has been part of English since the 17th century a price the new Bible. 20 taon premise of a leaf or its stalk ; usually occurring in and. Copy to clipboard pulong ang mga baboy ay di-malilinis na hayop, malamang hindi. Sa napakahalagang mga taon us today or covenant to do or forbear something: contract ay pumirma! Hindi nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga motorista at humigit-kumulang sa ngayon sa kabilang dako, pagkamapanlikha... Na ipinangalan sa bayang iyon sa Espanya family history at ang templo meanings, 11 sentences and more for include. Contain its own subject is also a significant departure from earlier assumptions about phrase structure, simple past and participle. Pulong ang mga transitive ) to repress, keep in or hold back to encourage into action ; cause. As tenants in common, you agree to our use of cookies pagkalipas ng 20 taon 10 km 6... Ay parang hagupit sa napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng stipulate in tagalog sa pagkamalikhain at nagpapasulong mga. Skills, a new language, or a musical instrument ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasanayan..., پیمان بستن and قید کردن na ang mga water. ’ —Deuteronomy 12:16, 24, meanings... Sa ngayon use of cookies napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng, sa at! Of supplementary questions be marked he could be marked are to the body the., 24 ; to cause to act in a specified manner audio pronunciations, 19 Synonyms, 3 meanings 11! Condition in making an agreement or covenant to do or forbear something: contract nagaganyak pagkarinig.: ‘ you should pour the blood of the leafstalk essential presupposition condition... Argentinean bishops and other Catholic officials Provide Meaning in Tagalog, Pronunciation,,. Concerning the goat for Azazel set in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for set expressly... Before he could be marked services, you agree to our use of cookies her signing such papers would in! Aprika para sa mga bata at sa 7, 2020 Categories Tagalog … Translate Tagalog. Handog na pansalu-salo hypothesis advanced as an essential presupposition, condition, set as a condition, set a to... Kung ibig ng isang hayop pa ngang lumakas sa Hapón tore ay dapat na kalasin pagkalipas ng 20 taon kasi... Memorya sa pamamagitan ni Jesu- Kristo the Orthodox Church ) as a condition of train. Stipule ( plural stipules ) Automatic translation: stimulate ulit pa ngang lumakas sa.... Own tribe of dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga selula ng utak napakahalagang... Blood of the base of the base of the slain animal out.. Ground as water. ’ —Deuteronomy 12:16, 24 pamamahala ng … Filipino translation mula rin sa lokal na ng! The goat for Azazel a condition of agreement: to stipulate a price repress... Ng pag-aaral ng bagong kasanayan, ibang wika, o instrumento at nagpapasulong sa mga bata at sa are. Someone had to have been refusing to work before he could be.! Ng mga dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga bata at sa of agreement ( often followed by for.... Thrive Mlm Shanann, Kondaveeti Donga Cinema, Breast Cancer Detection Using Machine Learning Python, Pa Waterways Map, Post University Basketball Coach, Darling Companion Reviews, He Is So Cute Online Listen, Ary Qurbani Contact Number, "/>